Professzionális megoldások céged posta ügyeire!

Hogyan szerezz egyszerre jó pontot a főnöködnél és napi egy nyugodt fél órát az ebédidődre? (Postázás helyett…)

CSOMAGAJÁNLATAINK

Adatvédelmi tájékoztató

A Mail Services Kft. tájékoztatja a www.mailamanager.hu oldalon található űrlapot kitöltőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelő:

Technikai háttér biztosítója:


Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a weboldalon található űrlapot kitöltők által rendelkezésére bocsájtott személyes adatait, azokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-90201/2015.

 1. Az érintettek köre
  Az adatkezeléssel érintettek a weboldalunkon található űrlapot kitöltők (továbbiakban: Jelentkezők).
 2. Az adatkezelés célja
  Az adatokat kizárólag az ajánlatkérés, weboldalunkon történő érdeklődés megválaszolásához tartozó kapcsolattartási céllal rögzítjük, kezeljük.
 3. A kezelt adatok köre:
  Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas: név, e-mail cím, telefonszám.
 4. A kezelt adatok forrása, továbbítása:
  A kezelt adatokat a Jelentkező bocsátja rendelkezésünkre, a weboldalunkon található űrlap kitöltésével. Az adatok kezelése és továbbítása automatikus, zárt rendszeren keresztül történik, emberi beavatkozás nélkül. A Jelentkezők által megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.
 5. Az adatkezelés időtartama
  A személyes adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés a rögzített adatok elküldésének napján kezdődik, és mindaddig fennmarad, amíg a Jelentkező kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
 6. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatszolgáltatás önkéntes. A Jelentkező a weboldalon található űrlap kitöltésével és elküldésével („Elküldöm” gomb megnyomásával) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Mail Services Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
 7. Az érintettek jogai
  A Jelentkező bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Mail Services Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, az info@mailservices.hu email címre megküldött levélben. A Mail Services Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
 8. Jogorvoslat
  A jelentkező az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Budapest, 2015.10.01.